FANDOM


Mer en kontinent än ett land där alla delar ter sig olika.

Iviðja - den ismur av fjäll som löper tvärs över den övre delen av Vildland. Bara isjättar och dylikt lever där, utan rätt utrustning kan en människa frysa ihjäl på ett ögonblick.

((Inspiration: Trudvang, Folksagor etc ))

Närmsta länder: Caelorah, Valkoinen, Landrike

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.