FANDOM


8456c4bf0dd6c884e907ea79846d8051

Salen tillhörde en gång i tiden den dvärgakung som regerade i Aglar Mor men har efter det fallit händerna på de olika fraktionerna beroende på deras ställning och storlek.

Bubba ägde salen i tre dagar en gång, vilket han aldrig slutar att påminna folk om. Men nu är den alltså i Titanens ägo och har så varit ett längre tag.

Nuvarande

Efter en väl genomförd kupp fick Caurifellian tillsist makten över tronsalen och de rum som finns omkring det och det ser inte ut som om han är villig att ge den ifrån sig någon gång snart.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.