FANDOM


B12941293b25f240afda6c82bf7fff20
656d2700993f12ba10c44eef4d097bf0

Samlingsnamnet för marknaden

  • Mest koncentrerat i den undre delen vid fasta platser man övertagit på ett eller annat sätt, kan vara en öppen mindre grotta till gamla rum eller gångar. Men är också utspridd över hela av Aglar Mor, allt från skänkrummet vid "ytan", bordellen och handlar om olika kontakter till olika fraktioner. Kontakterna rör sig i de olika utrymmena i jakt på både köpare, säljare och varor.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.