FANDOM


Hålan, råttboet - Kärt barn har många namn.

Kulan är de dolda tunnlar där skiftarna lever och frodas. Även fast in/utgångar verkar finnas överallt är det ingen som velat gå in eller öppet tala om att de vet var en öppning finns. Hellre behåller man kanske livhanken ett tag till.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.